Will Doornik – biografie

Waar kom ik vandaan en hoe sta ik in het leven

Het is in de zestiger jaren dat ik in een mooi klein Fries dorpje ben geboren. Opgegroeid in een prachtige omgeving met bos en water. Toen al erg bewust van de natuur en hoe deze kan bijdragen  aan rust en gezondheid voor de mens. De natuur en wat deze geeft is de basis geweest van hoe ik nu in het leven sta. Soms is dit ook voor mij als nuchtere Friezin een weg van zoeken naar een balans in krachtig en kwetsbaar kunnen zijn, maar door terug te gaan naar de basis en hier je rust en ontspanning uit te halen blijft de balans.

Terug naar de kern

Tijdens mijn reis in het leven zijn er levenslessen geweest die niet altijd even gemakkelijk waren, maar die er wel voor zorgden dat ik goed in staat ben de mens te zien zoals hij of zij in de kern is. Een prachtig, krachtig wezen die vanuit liefde dit leven invulling geeft met een boodschap. Door de (traumatische)ervaringen die we meemaken kan dit zorgen voor gedrag wat je hebt aangeleerd om staande te blijven. Mijn drijfveer in het werk wat ik doe is om samen met jou te kijken hoe je terug kunt gaan naar die KERN.

Kennis over de mens

In de loop van de jaren heb ik uit ervaring geleerd dat goed voor jezelf zorgen op alle gebieden die ons als mens een geheel maken erg belangrijk is.  Daarom ben ik kennis gaan vergaren over hoe een mens in elkaar zit zowel fysiek als mentaal. Ik heb mij verdiept in orthomoleculaire geneeskunde, psychosociale therapie, coaching, lichaamsgerichte methodieken- en technieken, medische basiskennis en ontspanningsvormen -en technieken. Steeds meer werd ik ervan overtuigd dat het een het ander aanvult en met elkaar in verbinding staat en dat je vanuit meerdere invalshoeken moet kijken hoe je als mens kunt zorgen voor een vitaal leven.

Vitaliteit

Vitaliteit is een woord dat voor mij alles omvat wat bijdraagt om de regie op je leven te (her)pakken. Ik denk dat je je als mens beter voelt wanneer je vitaler in het leven staat. Je hebt meer energie, staat positiever in leven en bent veerkrachtiger. Ook wanneer er tegenslagen of ervaringen zijn die je in een achtbaan zet.

Groeien als professional

Ik heb mijn kennis ingezet in verschillende werkvelden om als professional te blijven groeien. Het ging het om functies in de gezondheidszorg, forensische psychiatrie, maatschappelijke -en zakelijke dienstverlening en de psychosociale hulpverlening. Bij alles functies die ik heb ingevuld stond voeding, therapie, coaching, beweging en ontspanning centraal.