Coachen

Wat doet een coach?

Een professionele coach is iemand die in de vorm van begeleiding erop gericht is om individuen of teams in positieve zin te veranderen. Hij of zij helpt doelen die zijn opgesteld te bereiken. De nadruk ligt op mogelijkheden en niet op onmogelijkheden. Een coach geeft richting aan en ondersteunt om de doelen te bereiken. Hierdoor kan een ontwikkeling bij een individu of een team plaatsvinden. Coaches zijn opgeleid om goed te kunnen luisteren, te observeren en hun plan van aanpak af te stemmen op de wensen van de coachee of een team. Zowel de coach als coachee nemen ieder hun verantwoordelijkheid in het proces van vraagstelling naar doelstelling.

Vitaliserend coachen

Voor mij is vitaliserend coachen van groot belang. Ik ben ervan overtuigd om jou als coachee of als team naar een hoger niveau te tillen je moet kijken naar het algemeen welzijn van een persoon. De balans vinden en vasthouden als het gaat om energie om te leven en om te werken. Als coach richt ik mij op de vitaliteit van een persoon in de brede zin van het woord. Het gaat dan niet alleen om de fysieke gezondheid en levensstijl, maar juist ook om de mentale aspecten. Positief denken, gezond zijn, je fit voelen en waardoor kom jij in actie zijn belangrijke pijlers binnen de vitaliteit. Om dit te onderzoeken maak ik gebruik van de Sterke Punten Methode.

Individuele coaching

Doelen individuele coaching kunnen zijn;
• vergroten van zelfvertrouwen
• overwinnen van faalangst en onzekerheid
• leren omgaan met werkdruk en stress
• bewustwording, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
• meer regie over – en in je leven en werk verkrijgen
• incasseringsvermogen vergroten

Teamcoaching

Een teamcoach wordt ingezet omdat teams willen groeien en/of sterker willen worden.
Krachtige teams zijn te herkennen aan de goede sfeer en goede resultaten. Dat is merkbaar voor de klanten, cliënten van de organisatie.

Doel van team coaching kan zijn;
• vergroten van vertrouwen in elkaar
• men kent elkaars talenten en valkuilen
• zeggen elkaar openlijk wat er gezegd moet worden (positieve feedback)
• men steunt besluiten en plannen en zijn betrokken bij elkaar en organisatie
• men krijgt als team meer voor elkaar

Samenwerkingen

Er is voor coaching een samenwerking met;
• vitaliteit/burnout coach R.H.Hut (www.richard-hut.nl).
• paardencoaching bij geheelnatuurlijk van Jolien Nettesheim-Koning (www.geheelnatuurlijk.nl).