Psychosociale therapie

Dicht bij jezelf staan en van jezelf houden zijn belangrijk voor een gelukkig leven.

Bij psychosociale therapie gaat men ervanuit dat we als mens van nature de kracht en wijsheid bezitten om zelf richting en zin aan ons leven te geven.
Toch kan ieder gezond mens te maken krijgen met een tijdelijke verstoring van zijn innerlijke balans. Je hebt het gevoel dat je er zelf niet meer uitkomt en dat deze innerlijke kracht het laat afweten.
Er zit je iets in de weg dat jou belemmert om je tevreden en blij te kunnen voelen.
Dit kan je dagelijks functioneren zodanig beïnvloeden dat je (tijdelijk) vastloopt of blokkeert in je werk, je relaties en/of je gezin. Daarnaast kunnen er ook somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) ontstaan die zorgen voor uitval.

Psychosociale therapie is ervoor om in relatief korte tijd de balans weer te herstellen.

Tijdens de sessie wordt het probleemoplossend en zelf genezend vermogen van een mens geactiveerd en ingezet.
Hierbij ga je onderzoeken waar belemmerende patronen en dieperliggende blokkades vandaan komen. Je ontdekt dat wat je hebt meegemaakt in een ander perspectief kunt zien. Overtuigingen en overlevingsstrategieën die je al meedraagt vanuit je jeugd kunnen heel bepalend zijn en ervoor zorgen dat het oplossingen en (gedrags)veranderingen in de weg staat. Een bewustzijnsontwikkeling zie ik als een zeer waardevol proces, want je leert stap voor stap al het overbodige in jezelf los te laten.
De psychosociale therapeut benadert de mens vanuit een holistische visie. Hierbij ziet men de mens als een totaliteit van lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke aspecten. Alles is verbonden met elkaar. Psychosociale therapie richt zich op de mens in zijn geheel, waarbij het doel is je geschiedenis te kunnen accepteren en vanuit het hier en nu met zelfvertrouwen en positieve energie je te richten op de toekomst.

In mijn praktijk voor psychosociale therapie werk ik met die methodieken en technieken waar ik in geloof en waar ik zelf levens veranderende ervaringen door heb ondervonden.

● Verlieskunde
● Transactionele Analyse
● Psychodrama
● Inner Child
● Trauma Sensitive Yoga (TCTSY)
● Systemisch Werk
● Rationeel Emotieve Therapie
● Cognitieve therapie